Pterocactus

Pterocactus

Произход

Родът Pterocactus е единствен в триб Pterocacteae и включва девет вида. Всички Pterocactus имат грудкови корени и са ендемични за Южна и Западна Аржентина.

Описание

Джуджевидни геофитни храстчета, ичащи обикновено големи грудкови корени. Стеблата са сегментирани, цилиндрични или бухалковидни, често с кафеникав отенък. Листенцата са дребни и опадащи, ареолите носят малко или повече глохидии. Бодлите са малобройни, игловидни или хартиеновидни, не много дълги. Цветовете са връхни, сляти със стеблата, жълти или розови, с чувствителни тичинки. Плодовете са сухи, с вдлъбнатина, разпукващи се напречно отгоре. Семената са кръгли или седловидни, светлобежови, с голямо околовръстно крило.


Няма добавени продукти в тази категория.