Sclerocactus

Sclerocactus

Произход

Sclerocactus, обединява 4 бивши рода, считани към момента за под-родове AncistrocactusGlandulicactusEchinomastus и същинските Sclerocactus (вкл. Toumeya и Coloradoa). Същинските Sclerocactus се срещат в югозападните щати на САЩ. Останалите AncistrocactusGlandulicactus и Echinomastus се срещат в североизточните щати на Мексико и в граничещите с тях югозападни щати на САЩ.

Описание 

Ниски, сплескано-сферични до леко издължени кактуси, обичайно с неразклонени стебла, мамили с нектарни жлези при ареолите и гъсти бодли. Голяма част от видовете имат закривени като куки централни бодли. Цветовете се появяват на върха на тялото, къси фуниевидни или камбанковидни, образуват впоследствие яйцевидни предимно сухи разпукващи се неправилно плодове, носещи остатъка от цвета. Семената им са овални, сравнително едри и често прорастват трудно в изкуствени условия.


Няма добавени продукти в тази категория.